Ishavsbyen Helse

Hårmineralanalyse

Med hårmineralanalyse kan man på en unik måte forstå det indre miljøet i kroppens celler over en lengre tidsperiode. Den kan også avsløre eventuelle problemer før kliniske symptomer foreligger. Derfor gir det et godt grunnlag både for å vedlikeholde helse, og for å forebygge sykdom.

Analyseresultatet gir god innsikt i kroppens innvendige miljø. Man avdekker kroppens ernæringsstatus, metabolsk typebestemmelse, viktige hormonbalanser, og ser hvor effektivt kroppen jobber med de ulike næringsstoffene.

Kliniske undersøkelser har vist at en riktig innsamlet hårprøve også avdekker kroppens nivåer av både mineraler, vitaminer og tungmetaller, som kvikksølv, bly og uran.

For hvem?

Alle har fordel av å ta en hårmineralanalyse. Resultatene gir innsikt i egen helsetilstand. De som har mest å hente på en analyse er personer som:

  • føler seg dårlig uten at man finner noen årsak
  • stresser kroppen (fysisk eller psykisk)
  • ønsker å forebygge sykdom
  • er spesielt interessert i egen helse
  • har et ensidig kosthold
  • tar kosttilskudd
  • kan ha medfødte ubalanser

Praktisk informasjon

Vi klipper hårprøven (ca 1 ss = 150 mg) av hår i bakhode/ nakke. Prøvene analyseres hos Trace Elements, Inc i USA. Laben har vært verdensledende i over 30 år på utvikling og analysesystemer av hårmineralprøver.

Etter ca 3 uker mottar vi analysen, og vi setter opp en resultatime for gjennomgang/ veiledning. Rapporten viser i detalj de faktiske funnene, og gir individuelt tilpassede konklusjoner og råd for korrigeringer.

Å ta en hårprøve er en enkel, smertefri og pålitelig måte å sikre en vevsprøve, som typisk gir snittverdier over de siste 2-3 månedene.

Korrigering av ubalanser

En hårmineralanalyse er et utmerket hjelpemiddel for en lege/terapeut. I stedet for å gjette seg frem, gir analysene legen/terapeuten et komplett bilde av hver pasients personlige ernæringsstatus.

Med hver analyse følger et skreddersydd program både for kostveiledning og kosttilskudd, slik at kroppen kommer raskest mulig tilbake i balanse. Dette programmet bør man følge i 3 måneder.

Etter 3 måneder anbefaler vi at du tar en ny analyse. Denne analysen er vel så spennende som den første. Hva har kroppen klart å ta opp av det man hadde for lite av, og hva har den renset ut av det man hadde for mye av? Les mer om hårmineralanalyse på: haranalyser.com

Pris:

  • analysen koster kr 1500,-
  • inkluderer 2 konsultasjoner (time til prøvetaking og resultat/ veiledningstime) og rapporthefte.