Ishavsbyen Helse

Om Ishavsbyen Helse

Det moderne helsevesenet og skolemedisinen har utvilsomt ført mye positivt med seg. I Norge har vi rett og slett et fantastisk offentlig helsetilbud – som langt på vei de fleste av oss tar for gitt. Etter å ha jobbet i dette systemet i mange mange år, så følte jeg stadig oftere at jeg “sto til knes” i medisiner!! Mon tro hvor mange dager og uker jeg har tilbragt på et knøttlite og varmt medisinrom? – for å gjøre i stand medisiner til neste medisinrunde. For når man er pasient i spesialisthelsetjenesten, så blir det fort mange tabletter i løpet av en dag. For det er tross alt det vi holder på med der: medisinsk behandling! Vi behandler sykdommer med kjemisk framstilte medisiner. Eller sagt på en annen måte – vi administrerer (eller prøver så godt det lar seg gjøre) symptomer/ symptombildet hos pasienter.

Jeg begynte å lure på hvorfor interessen for å behandle sykdommer/ symptomer er så stor, mens interessen for å gjøre folk friske nærmest er fraværende i dette bildet. Burde vi ikke vie mer ressurser til å jobbe med «helse»? Til å finne ut hva som ligger bak sykdommer og plager? Til å finne ut HVORFOR det ble slik det ble – og gjøre endringer ut i fra det?

Ishavsbyen Helse AS så dagens lys. Som en reaksjon, og som et ønske om å kunne hjelpe folk til å bli friskere! De siste årene har jeg lært mye om hvorfor kroppen vår reagerer slik den gjør, og hvorfor samfunnet “produserer” livsstilssykdommer hos befolkningen. Naturmedisinen har gitt meg mange nye og bedre måter å bruke mine kunnskaper på. Det fins veldig mange flinke behandlere der ute som er høyt skolerte naturterapeuter. De er dessverre ikke en del av det offentlige helsevesenet. Det er synd, fordi deres innsats og kompetanse utvilsomt kunne gjort en kjempeforskjell – spesielt i primærhelsetjenesten og eldreomsorgen. 

Vi er i alle fall her for deg! For deg som ønsker hjelp og veiledning for å oppnå mer helse og mindre sykdom. Kort og godt! Hva som trengs, hvor mye, hvordan og hvor lenge.. det finner vi ut i lag. For det er DU og dine behov som er i fokus – ikke våre rutiner og prosedyrer.

I Ishavsbyen Helse har vi hovedfokus på hvordan vår helsetilstand kan forbedres på naturlige måter!

Hvem er «vi»?

(For tiden bare Kai som er aktiv veileder)
Kai IsaksenSykepleier/ helseveileder – Kai Isaksen

Kai har over 20 års erfaring fra helsevesenet. Han fullførte sykepleierutdanningen  i -99, og har siden den gang jobbet hovedsaklig på den kirurgiske siden av spesialisthelsetjenesten, både i offentlig helsevesen og i privat sykehus. Har studert «Naturmedisin grunnfag» (2018 – febr 2019), kurs i «Hårmineralanalyse» (18/19), og har planer om å fortsette med utdanning i «Kostholdsveiledning» i 2019 ved Tunsberg medisinske skole, i tillegg til diverse seminarer og konferanser.

“Kroppen vår har en enorm evne til å helbrede seg selv. Dette er ikke noe nytt.  Tvert om. Det er godt kjent gjennom tusenvis av år, med medisinske systemer som ble utviklet for å støtte nettopp dette: kroppens selvhelbredelse. Mitt positive utgangspunkt er at de aller fleste tilstander kan bedres/ reverseres over tid. Og at den viktigste oppgaven min som rådgiver, er å forsøke og forstå hva som ligger bak sykdomsbildet/ symptomene. Hva er årsaken til ubalansen – og hva kan vi gjøre med den/ de? Som rådgiver til enkeltpersoner over tid, så gir det fantastiske muligheter til å være med på å skape positive endringer i noens liv.»

Mål og ambisjoner

Ishavsbyen Helse (IH) har som mål å jobbe sammen med deg: for å forebygge sykdom og plager, for å lindre plagsomme tilstander og for å reversere symptomer. Fokuset for oss vil alltid være hva som er ditt ønske, og hvordan vi kan nærme oss det ønsket på en naturlig måte.

Hoveddelen av virksomheten er “Personlig oppfølging”, altså en-til-en veiledning, som tilpasses individuelt (les mer).

Videre vil vi gjerne holde foredrag for små og store forsamlinger, spesielt rundt temaer som kreftsykdom, kroniske sykdommer og demenssykdommer – og hvordan forebygge/ unngå disse . Ellers temaer på forespørsel etter deres behov/ ønsker.