Ishavsbyen Helse

Om Ishavsbyen Helse

«Hvorfor har ingen sagt dette til meg før??» – sa en overrasket pasient til meg for en god stund siden. Spørsmålet ble stilt bare noen dager etter at et relativt enkelt opplegg hadde satt en effektiv stopper for et omfattende symptombilde med muskel- og leddsmerter. Kunden hadde vært plaget i mange år, og var forut for dette innstilt på å leve livet ut med plagene (som stadig ble verre i karakter). Men noen få ganger, altså – så kan også «små» endringer gjøre stor forskjell. I dette tilfellet i godt samarbeid med en flink fastlege.

Akkurat hvorfor ingen hadde sagt dette før har sikkert mange årsaker. Blant annet så hadde hun nok aldri møtt helsepersonell med interesser utover det vi kaller «skolemedisinen». Vi ønsker å hjelpe deg til og forstå en kompleks helhet i sykdomsbildet, samtidig som vi skal gi DEG en «tiltakspakke» som er effektiv og gjennomførbar over tid.

Hvorfor IH?

Vi har ingen magisk tryllepille. Og vi har slett ingen vidunder-pulver-kur som lover å endre absolutt alt i livet ditt til det bedre. Vi tror verken på magiske piller eller pulver, for den sakens skyld! Imidlertid så tror vi på å bruke god tid med den enkelte pasient – både til kartlegging, planlegging og ikke minst oppfølging. Bygge stein på stein. Når vi skal hjelpe til med å endre en tilstand som har tatt mange år utvikle, så kreves tålmodighet – og stor grad av individuell tilpasning.

I Ishavsbyen Helse har vi hovedfokus på hvordan helsetilstanden kan forbedres på naturlige måter!

Hvem er vi


Kai IsaksenSykepleier/ helseveileder – Kai Isaksen

Kai har over 20 års erfaring fra helsevesenet. Han fullførte sykepleierutdanningen  i -99, og har siden den gang jobbet hovedsaklig på den kirurgiske siden av spesialisthelsetjenesten, både i offentlig helsevesen og i privat sykehus. Har studert «Naturmedisin grunnfag» (2018 – febr 2019), kurs i «Hårmineralanalyse» (18/19), og har planer om å fortsette med utdanning i «Kostholdsveiledning» i 2019 ved Tunsberg medisinske skole.

“Kroppen vår har en enorm evne til å helbrede seg selv. Dette er ikke noe nytt.  Tvert om. Det er godt kjent gjennom tusenvis av år, med medisinske systemer som ble utviklet for å støtte nettopp dette: kroppens selvhelbredelse. Mitt positive utgangspunkt er at de aller fleste tilstander kan bedres/ reverseres over tid. Og at den viktigste oppgaven min som rådgiver, er å forsøke og forstå hva som ligger bak sykdomsbildet/ symptomene. Hva er årsaken til ubalansen – og hva kan vi gjøre med den/ de? Som rådgiver til enkeltpersoner over tid, så gir det fantastiske muligheter til å være med på å skape positive endringer i noens liv.»

Rådgivende lege – Signe Thorvaldsen

Signe er født og oppvokst i Kristiansand. Hun studerte medisin først i Kiel, Tyskland. Siden Trondheim. Ble autorisert lege i 1983, og har siden den gang jobbet både i primærhelsetjenesten og sykehus, i tillegg til forskningsarbeid. Hun har vært spesialist i allmennmedisin siden 1995, og har i hovedsak jobbet i allmennpraksis med Tromsø som arbeidssted etter det.

«Jeg har jobbet i “åpen uselektert praksis”, og har møtt mange personer med alvorlige og kroniske sykdommer. Fra disse, og kanskje spesielt fra kreftpasienter, har jeg fått viktige spørsmål som: finnes/ fantes det andre måter å behandle denne sykdommen på? – må/ måtte jeg ha alt det som min mønsterkur innebærer? – måtte jeg gå gjennom alt ubehaget, for så å slite med senfølgene i årevis deretter, eller kunne jeg fått en mildere form for behandling? De senere årene har det også kommet mer spørsmål om “overdiagnostisering” og “overbehandling”. Slike spørsmål kan være vanskelig å stille for pasienten, og også utfordrende for oss helsepersonell å ta opp på en god måte, og gi drøftende svar. Det kan også være slik at fastlegen kan tvile – sammen med pasienten.”

Mål og ambisjoner

Ishavsbyen Helse (IH) har som mål å jobbe sammen med deg: for å forebygge sykdom og plager, for å lindre plagsomme tilstander og for å reversere symptomer. Fokuset for oss vil alltid være hva som er ditt ønske, og hvordan vi kan nærme oss det ønsket på en naturlig måte.

Hoveddelen av virksomheten er “Personlig oppfølging”, altså en-til-en veiledning, som tilpasses individuelt (les mer).

Videre vil vi gjerne holde foredrag for små og store forsamlinger, spesielt rundt temaer som kreftsykdom, kroniske sykdommer og demenssykdommer – og hvordan forebygge/ unngå disse . Ellers temaer på forespørsel etter deres behov/ ønsker.