Ishavsbyen Helse

Om Ishavsbyen Helse

Det moderne helsevesenet og skolemedisinen har utvilsomt ført mye positivt med seg. I Norge har vi rett og slett et fantastisk offentlig helsetilbud – som langt på vei de fleste av oss tar for gitt. Etter å ha jobbet i dette systemet i mange mange år, så følte jeg stadig oftere at jeg “sto til knes” i medisiner!! Mon tro hvor mange dager og uker jeg har tilbragt på et knøttlite og varmt medisinrom? – for å gjøre i stand medisiner til neste medisinrunde. For når man er pasient i spesialisthelsetjenesten, så blir det fort mange tabletter i løpet av en dag. For det er tross alt det vi holder på med der: medisinsk behandling! Vi behandler sykdommer med kjemisk framstilte medisiner. Eller sagt på en annen måte – vi administrerer (eller prøver så godt det lar seg gjøre) symptomer/ symptombildet.

Jeg begynte å lure på hvorfor interessen for å behandle sykdommer/ symptomer er så stor, mens interessen for å gjøre folk friske nærmest er fraværende i dette bildet. For mange nordmenn, så er holdningen til egen helse omtrent slik, at man går til legen “først når man må”. Altså når graden av sykdomsutvikling har gått så langt at man ikke klarer mer – da går man til legen. Kan man forvente å bli frisk av det? Neppe. Kan man forvente å bli satt på medisiner mot symptomene, og bli skysset videre inn i et langt utredningsløp – som i beste fall gjør at du blir stående på livslang behandling for noe. I verste fall blir verre og verre, får komplikasjoner, havner på operasjonsbordet uten av det egentlig var grunn til det, får store bivirkninger og skader..

Kreft er en sykdom som fører utrolig mye unødvendig lidelse med seg for pasienter og pårørende. To grunner til dette: 1. at vi (befolkningen) får mer og mer kreft. 2. Måten vi (befolkningen) og helsevesenet forholder oss til sykdommen på. Jeg har heldigvis aldri jobbet i noen kreftavdeling på sykehus. Men etter å ha fulgt opp noen pasienter med langtkomne krefttilstander, så var jeg passelig sjokkert og deprimert. For disse pasientene hadde egentlig aldri noen reell sjanse til å bli frisk. I stedet for hadde de raskt og effektivt blitt skysset inn i et behandlingsforløp som gjorde de siste 2-3 årene av deres liv til et sant helvete! Gift, stråling og skjæring.. til slutt var det bare smerte og lidelse igjen i en ødelagt kropp.

Jeg ble provosert og forbannet – rett og slett. For skjebnen til disse pasientene var på alle måter mer regelen enn unntaket! På hjerteavdelingen kom det stadig flere relativt unge menn (40 – 50 år) inn med såkalte akutte tilstander. Vanligvis hjerteinfarkt som krevde kirurgisk behandling. Hjerte og kar-lidelser er ikke akutte tilstander. Punktum. Vi (helsevesenet) bare behandler de slik. Det viser seg at alle disse “tilfellene” hadde en forhistorie på 3 – 6 måneder (vanligvis) forut for det akutte. Kroppens varsellamper hylte i kor! Men ingen – hverken pasienten selv, familie eller lege (helsevesen) maktet å tolke signalene, og langt mindre stoppe/ reversere prosessen som var i ferd med å eskalere. 

Ishavsbyen Helse så dagens lys. Som en reaksjon, og som et ønske om å kunne hjelpe folk til å bli frisk! De siste årene har jeg lært utrolig mye om hvorfor kroppen vår reagerer slik den gjør, og hvorfor samfunnet “produserer” livsstilssykdommer hos befolkningen. Naturmedisinen har gitt meg en ny og bedre måte å bruke mine kunnskaper på. Det fins veldig mange flinke behandlere der ute som er høyt skolerte naturterapeuter. De er dessverre ikke en del av det offentlige helsevesenet. Det er synd, fordi deres innsats og kompetanse utvilsomt kunne gjort en kjempeforskjell – spesielt i primærhelsetjenesten og eldreomsorgen. 

Vi er i alle fall her for deg! For deg som ønsker hjelp og veiledning for å oppnå mer helse og mindre sykdom. Kort og godt! Hva som trengs, hvor mye, hvordan og hvor lenge.. det finner vi ut i lag. For det er DU og dine behov som er i fokus – ikke våre rutiner og prosedyrer.

I Ishavsbyen Helse har vi hovedfokus på hvordan vår helsetilstand kan forbedres på naturlige måter!

Hvem er vi


Kai IsaksenSykepleier/ helseveileder – Kai Isaksen

Kai har over 20 års erfaring fra helsevesenet. Han fullførte sykepleierutdanningen  i -99, og har siden den gang jobbet hovedsaklig på den kirurgiske siden av spesialisthelsetjenesten, både i offentlig helsevesen og i privat sykehus. Har studert «Naturmedisin grunnfag» (2018 – febr 2019), kurs i «Hårmineralanalyse» (18/19), og har planer om å fortsette med utdanning i «Kostholdsveiledning» i 2019 ved Tunsberg medisinske skole, i tillegg til diverse seminarer og konferanser.

“Kroppen vår har en enorm evne til å helbrede seg selv. Dette er ikke noe nytt.  Tvert om. Det er godt kjent gjennom tusenvis av år, med medisinske systemer som ble utviklet for å støtte nettopp dette: kroppens selvhelbredelse. Mitt positive utgangspunkt er at de aller fleste tilstander kan bedres/ reverseres over tid. Og at den viktigste oppgaven min som rådgiver, er å forsøke og forstå hva som ligger bak sykdomsbildet/ symptomene. Hva er årsaken til ubalansen – og hva kan vi gjøre med den/ de? Som rådgiver til enkeltpersoner over tid, så gir det fantastiske muligheter til å være med på å skape positive endringer i noens liv.»

Rådgivende lege – Signe Thorvaldsen

Signe er født og oppvokst i Kristiansand. Hun studerte medisin først i Kiel, Tyskland. Siden Trondheim. Ble autorisert lege i 1983, og har siden den gang jobbet både i primærhelsetjenesten og sykehus, i tillegg til forskningsarbeid. Hun har vært spesialist i allmennmedisin siden 1995, og har i hovedsak jobbet i allmennpraksis med Tromsø som arbeidssted etter det.

«Jeg har jobbet i “åpen uselektert praksis”, og har møtt mange personer med alvorlige og kroniske sykdommer. Fra disse, og kanskje spesielt fra kreftpasienter, har jeg fått viktige spørsmål som: finnes/ fantes det andre måter å behandle denne sykdommen på? – må/ måtte jeg ha alt det som min mønsterkur innebærer? – måtte jeg gå gjennom alt ubehaget, for så å slite med senfølgene i årevis deretter, eller kunne jeg fått en mildere form for behandling? De senere årene har det også kommet mer spørsmål om “overdiagnostisering” og “overbehandling”. Slike spørsmål kan være vanskelig å stille for pasienten, og også utfordrende for oss helsepersonell å ta opp på en god måte, og gi drøftende svar. Det kan også være slik at fastlegen kan tvile – sammen med pasienten.”

Mål og ambisjoner

Ishavsbyen Helse (IH) har som mål å jobbe sammen med deg: for å forebygge sykdom og plager, for å lindre plagsomme tilstander og for å reversere symptomer. Fokuset for oss vil alltid være hva som er ditt ønske, og hvordan vi kan nærme oss det ønsket på en naturlig måte.

Hoveddelen av virksomheten er “Personlig oppfølging”, altså en-til-en veiledning, som tilpasses individuelt (les mer).

Videre vil vi gjerne holde foredrag for små og store forsamlinger, spesielt rundt temaer som kreftsykdom, kroniske sykdommer og demenssykdommer – og hvordan forebygge/ unngå disse . Ellers temaer på forespørsel etter deres behov/ ønsker.