Ishavsbyen Helse

Noen viktige steg i terapien

Klarer vi å identifisere de viktigste vippepunktene, og gjøre noe med de?

En kunde spurte meg; hva går egentlig behandlingen ut på? Det var et betimelig spørsmål i forhold til «rådgivning og veiledning». Enkelt i mitt hode – vanskelig å forklare noen ganger – og vanskelig å forstå. For når det kommer til helse, så er vi jammen meg vant til å bli fragmentert ned til minste kroppsdel! Kan man forholde seg til kropp og helse på den måten? Som om man var en bruktbil i rimelig god stand, men med en del komponenter som funker dårlig – og andre som åpenbart bør byttes ut omgående? I noen tilfeller, ja. F.eks ved akutt sykdom, eller ved skader og traumer. Ved kroniske sykdommer; nei. Rett og slett fordi mange sykdommer er «systemiske». Det betyr at hele kroppen på en eller flere måter er involvert, og da nytter det svært lite å adressere symptomet lokalt. Faktisk er det ofte tilfeldig hvor i kroppen symptomer på sykdom dukker opp.

Så til «behandlingen» da. For det første, så skjer det ingen behandling før kunden iverksetter og gjennomfører tiltak som vi har drøftet og blitt enige om i veiledningen. Videre er det individuell tilpasning, noe som betyr at behandlingsplanen for to personer med lignende revmatiske plager kan bli totalt forskjellig, ut i fra historikk, livssituasjon, evne til gjennomføring etc. Noen fellestrekk går igjen – noen viktige grunnsteiner, om du vil. Jeg skal kort kommentere noen av de her.

  1. Vann. Den desidert viktigste og mest effektive medisinen i all sykdomsbehandling. Så enkelt, så tilgjengelig. Og allikevel er det mange aspekter ved vårt moderne levesett som fører til at mange av oss over tid blir kronisk dehydrerte – noe som er en viktig faktor ved utvikling av kroniske tilstander. Rehydrering av kroppen er i mer eller mindre grad alltid en viktig del av av behandlingen; hvor mye man drikker, når, hvordan, opptrappingsplan, kunnskap om væskebalanse – alle sentrale elementer i et væskeregime.
  2. Kroppssalter. Altså fellesbetegnelsen «elektrolytter». For at kroppen skal fungere så trenger den et rikt og riktig utvalg av salter og mineraler. Helt kritisk for mange funksjoner, f.eks nervesystemet og transport av stoffer inn-ut av celler. De fleste jeg treffer har behov for å få dette belyst i mer eller mindre grad.
  3. Fettsyrer. Forskjellige former for fett, altså. Selv om det har skjedd en rivende utvikling på dette området de siste årene, så er det fortsatt slik at mange har en noe forvrengt oppfatning av det hele. Veldig mange har stor terapeutisk effekt av å få «ryddet» i fettinntaket – balansert og tilpasset den enkeltes situasjon og behov, som en viktig del av behandlingsplanen.
  4. Syre-base balanse i kroppen. Ph altså. Komplisert tema som kommenteres kort: regulering av syre-base balansen i kroppen har stor betydning både for utvikling av sykdom, og gjenvinning av helse. Som oftest en viktig del av behandlingsplanen, både i korte og lange forløp.

I tillegg vil en individuelt tilpasset kostholdsplan og aktivitetsplan være høyt på lista over viktige «grunnsteiner». Men jeg skal stoppe her for nå, så får jeg komme tilbake til andre momenter i senere skriverier.

Kilder: Timeless secrets of health & rejuvenation, Andreas Moritz